Kommende hendelser i soknet
Kvensk-norsk gudstjeneste 16.06.19 11:00
Innsettelsesgudstjeneste Nordreisa kirke 16.06.19 18:00
Stevne, DLLM Nordreisa kirke 28.06.19 16:00
Stevne, DLLM Nordreisa kirke 28.06.19 19:00
Stevne, DLLM Nordreisa kirke 29.06.19 11:00
Stevne, DLLM Nordreisa kirke 29.06.19 16:00
Stevne, DLLM Nordreisa kirke 29.06.19 19:00
Stevnegudstjeneste v/J.E.Westen Nordreisa kirke 30.06.19 11:00
Stevne, DLLM Nordreisa kirke 30.06.19 16:00
Høymesse v/J. Schjøth Rotsund kapell 07.07.19 11:00
Høymesse med skriftemål v/J. Schjøth Nordreisa kirke 14.07.19 11:00
Høymesse v/J. E. Westen Oksfjord og Straumfjord kapell 28.07.19 11:00
Høymesse med skriftemål v/J. Johnsen Rotsund kapell 04.08.19 11:00
Stevnegudstjeneste v/P. Hammarlund Nordreisa kirke 18.08.19 11:00
Høymesse v/J. Schjøth Oksfjord og Straumfjord kapell 25.08.19 11:00
Familiegudstjeneste v/J. Schjøth Rotsund kapell 01.09.19 11:00
Eldrekafè Kirkebakken, storsalen 03.09.19 12:00
Familiegudstjeneste v/J. Schjøth Nordreisa kirke 08.09.19 11:00
Høymesse med skriftemål v/J. Schjøth Nordreisa kirke 15.09.19 15:00
Kirkeforening Kirkebakken, storsalen 18.09.19 18:00
Familiegudstjeneste v/J. Schjøth Oksfjord og Straumfjord kapell 22.09.19 11:00
Høymesse v/J.E. Westen Nordreisa kirke 29.09.19 11:00
Eldrekafè Kirkebakken, storsalen 01.10.19 12:00
Kirkeforening Kirkebakken, storsalen 16.10.19 18:00
Eldrekafè Kirkebakken, storsalen 05.11.19 12:00
Kirkeforening Kirkebakken, storsalen 20.11.19 18:00
Eldrekafè Kirkebakken, storsalen 03.12.19 12:00

Kvensk-norsk gudstjeneste

16.06.2019 11:00

Untitled

På Tørfosstunet.

Offerformål: Bergmo bedehus

Innsettelsesgudstjeneste

16.06.2019 18:00

Untitled

Innsettelse av prost Gaute Norbye, sokneprest Julie Schjøth og prostiprest Jens Jovik.

Stevne, DLLM

28.06.2019 16:00

Stevne, DLLM

28.06.2019 19:00

Untitled

 

Stevne, DLLM

29.06.2019 11:00

Stevne, DLLM

29.06.2019 16:00

Stevne, DLLM

29.06.2019 19:00

Stevnegudstjeneste v/J.E.Westen

30.06.2019 11:00

Untitled

Offerformål: Menighetens arbeid

Stevne, DLLM

30.06.2019 16:00

Høymesse v/J. Schjøth

07.07.2019 11:00

Untitled

Offerformål: Norsk Gideon

Høymesse med skriftemål v/J. Schjøth

14.07.2019 11:00

Untitled

Offerformål: Menighetens arbeid

Høymesse v/J. E. Westen

28.07.2019 11:00

Untitled

Offerformål: Fjellheim Bibelskole

Høymesse med skriftemål v/J. Johnsen

04.08.2019 11:00

Untitled

Offerformål: Rotsund kapellforening

Stevnegudstjeneste v/P. Hammarlund

18.08.2019 11:00

Untitled

Offerformål: Menighetens arbeid

Høymesse v/J. Schjøth

25.08.2019 11:00

Untitled

Offerformål: Oksfjord og Straumfjord kapellforening

Familiegudstjeneste v/J. Schjøth

01.09.2019 11:00

Untitled

Offerformål: Trosopplæring og diakoni

Eldrekafè

03.09.2019 12:00

Untitled

 

Familiegudstjeneste v/J. Schjøth

08.09.2019 11:00

Untitled

Offerformål: Trosopplæring og diakoni

Høymesse med skriftemål v/J. Schjøth

15.09.2019 15:00

Untitled

Offerformål: Amathea

Kirkeforening

18.09.2019 18:00

Familiegudstjeneste v/J. Schjøth

22.09.2019 11:00

Untitled

Offerformål: Søndagsskolen i Oksfjord, alt. trosopplæring og diakoni

Høymesse v/J.E. Westen

29.09.2019 11:00

Untitled

Offerformål: KFUK/KFUM

Eldrekafè

01.10.2019 12:00

Untitled

 

Kirkeforening

16.10.2019 18:00

Eldrekafè

05.11.2019 12:00

Untitled

 

Kirkeforening

20.11.2019 18:00

Eldrekafè

03.12.2019 12:00

Untitled