Menighetssal for utleie

I første etasje av kirkebakken-bygget holder Kirkebakken barnehage til. I andre etasje ligger
kirkekontoret (til venstre på bildet), mens menighetssalen utgjør mesteparten av arealet for øvrig.
Menighetssalen består av foajé, storkjøkken og en todelt sal.

Salen disponerer menigheten fritt til sine aktiviteter, men enkeltpersoner, lag og foreninger kan også
leie lokalene. Se mer informasjon, bilder og prisliste i menyen til venstre på sida.