Vi bruker betegnelsen Oksfjord og Straumfjord kapell, selv om det formelt sett har status som bedehuskapell. Bygget er ikke vigslet. Bygget er opprinnelig en tyskerbrakke fra andre verdenskrig, men ble flyttet til Oksfjord og innredet som bedehus og tatt i bruk i 1959 av den læstadianske menigheten. Soknet benyttet i alle år bedehuset til sine gudstjenester i bygda.

1. juli 2000 overtok Nordreisa sokn bedehuset, og eier og drifter bygget med uunnværlig støtte fra kapellforeninga. Siden overtakelsen har kapellforeninga renovert huset utvendig, men også fornyet kjøkkenet og kjøpt nytt orgel til kapellet - for å nevne noe. Kapellforeninga byr også på kirkekaffe etter gudstjenestene.

 

    

 

O      

Gudstjenester
Familiegudstjeneste v/M. Bruun. Offer 24.12.18 14:00
Høytidsgudstjeneste 25.12.18 17:00
Familiegudstjeneste. Utdeling av Min Kirkebok for 4-åringer 27.01.19 11:00

Familiegudstjeneste v/M. Bruun. Offer

24.12.2018 14:00

Untitled

Offerformål: Redd Barna

Høytidsgudstjeneste

25.12.2018 17:00

Untitled

Offerformål: Menighetens misjonsprosjekt i Nepal

Familiegudstjeneste. Utdeling av Min Kirkebok for 4-åringer

27.01.2019 11:00