Kontakt kirkekontoret

Ekspedisjonstid for Nordreisa kirkekontor er 

mandag - fredag kl. 10-14, tlf. 77 58 82 30

e-post: post@nordreisasokn.no

Post:

Nordreisa sokn
Lundevegen 3
9151 Storslett

 

Normalt er noen av oss på kontoret hver dag innenfor vanlig kontortid, så bare ring eller stikk innom hvis du er i nærheten. Men mellom 1000 og 1400 kan du være trygg på at du kommer til åpne dører og får hjelp.  

Kirkekontoret er lokalisert i 2. etg. i Kirkebakken-bygget ved siden av Nordreisa kirke (markert 1 i kartet):

Staben på kirkekontoret:
                  Prost (Vakant)
Tlf.
e-post: 
 
   Fungerende sokneprest Mikael Bruun
Tlf. 77 58 82 34/40 60 99 41
e-post: mikael.bruun@nordreisa.kommune.no
 
 

 Vikarprest Torbjørn Fink
Tlf. 77 58 82 32/900 47 616

e-post: tf546@kirken.no

   Kirkeverge Gerd  H. Ege
Tlf. 77 58 82 31 / 907 36 916
e-post: gerd.ege@nordreisa.kommune.no 

 
   Sekretær Ann-Peggy Mikalsen
Tlf. 77 58 82 30 
e-post: ann.peggy.mikalsen@nordreisa.kommune.no
 
   Kantor Peter Vang
Tlf. 77 58 82 35  / 908 70 608 (send SMS utenom kontortid)
e-post: peter@nordreisasokn.no
 
   Kirketjener Mats Årsjø
Tlf. 907 36 776
 
   Kirketjener Kai Øystein Olsen
Tlf. 957 31 536
 
   Trosopplærer Wenche Offerdal (i permisjon)
Tlf. 77 58 82 36 / 941 66 053
e-post: wenche@nordreisasokn.no
 
   Menighetsrådets leder Olaf Hunsdal
Tlf. 922 05 611