Nordreisa menighetsråd 2015-2019

 

Nordreisa menighetsråd er sammensatt av to valglister: ”Felleslista” og "Kirken for alle".

”Felleslista” representeres med to personer i rådet: Eli-May Grønlund og Tor-Arne Isaksen, mens ”Kirken for alle” representeres med fire personer: Olaf Hunsdal, Anne Grethe Eng, Roy Hansen og Tore Elvestad. Soknepresten er geistlig representant i rådet.

Med ett unntak ble hele menighetsrådet gjenvalgt høsten 2015. Heidi Beathe Hole stilte ikke til gjenvalg og ble erstattet av Tore Elvestad. På menighetsrådets første møte i valgperioden ble lederduoen gjenvalgt, Olaf Hunsdal fortsetter som leder og Eli-May Grønlund  som nestleder. Også ved seinere årlige konstitueringer i tråd med Regler for formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet er disse to velgt som hhv leder og nestleder.

Kirkelig fellesråd består av menighetsrådets medlemmer, og suppleres med kommunal representant Øyvind Evanger.

Aktuelt menighetsrådet

Resultat av menighetsrådsvalget 2015

Ved årets kirkevalg var Nordreisa en av de svært få menighetene i Den norske kirke som hadde mer enn én valgliste. Hos oss var det «Felleslista» ...
Les mer..

Menighetens årsmøte 19. april 2015

Etter høymessen 19. april i Nordreisa kirke avholdes menighetens årsmøte for 2014.
Les mer..

Lokal grunnordning

Lokal grunnordning
Menighetsrådet har vedtatt ny lokal grunnordning for gudstjenestelivet i Nordreisa. Du finner den i menyen på venstresiden på menighetsråd -siden. ...
Les mer..