15.06.2019: 2 Kor 13,11-13

11 For øvrig, søsken, gled dere! Ta imot både rettledning og oppmuntring! Vis enighet, hold fred, så skal kjærlighetens og fredens Gud være med dere. ...


Kilde: www.bibel.no